Otevřená výzva: rezidence na Tchai-wanu pro české autory

Dvou až šestiměsíční rezidenční pobyt v Tainanu.

Granty, stipendia...

Tainan. Foto: Mersh, Wikipedia, CC-BY-SA-3.0

Tainan. Foto: Mersh, Wikipedia, CC-BY-SA-3.0

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, vyhlašuje ve spolupráci s Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji (ČEKK) a Kulturní kanceláří tchajwanského města Tainan výběrové řízení na 2-6 měsíční rezidenční pobyt pro české autorky/autory na Tchaj-wanu.

Jedna česká autorka/autor může získat 2-6 měsíční rezidenční pobyt, který proběhne na podzim roku 2019/případně na začátku roku 2020 v tchajwanském městě Tainanu. Autorka/autor bude mít díky pobytu čas na svou tvorbu a seznámení se s tamní kulturní scénou. Zároveň bude mít možnost zúčastnit se aktivit organizovaných ČEKK např. u příležitosti 30. výročí sametové revoluce, nebo v případě pobytu i v únoru 2020 knižního veletrhu TIBE.

Podmínky:

  • anglický jazyk na komunikativní úrovni
  • nejméně jedno publikované dílo (knižně vydané)

Termín pobytu: 2-6 měsíce dle možností autora, jedním měsícem by měl být listopad 2019

Místo: Tainan

Rezidentovi je hrazeno:

  • stipendium cca ve výši 30 000 NTD (tj. cca 22 000 CZK) / měsíc (může být přiznáno i vyšší v závislosti na projektu)
  • ubytování v rezidenčním bytě; rezident bude mít k dispozici pokoj (cca 10m²) – kuchyň, sociální zařízení a obývací pokoj bude sdílet s dalšími rezidenty (celkem může být v domě až 5 rezidentů). Adresa rezidenčního domu: No. 5, Ln. 71, Nanning St., West Central Dist., Tainan City 700, Taiwan.
  • příspěvek na cestovné do místa rezidence dle skutečně vynaložených nákladů

Dokumenty pro přihlášení (v textovém formátu nebo pdf):

  • vyplněný přihlašovací formulář (včetně motivačního dopisu a popisu projektu) (ke stažení ZDE) – vše v angličtině
  • strukturovaný životopis (v angličtině)
  • bibliografie

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné. Dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz.

Termín pro doručení přihlášek: 29. 4. 2019

Rozhodnutí: udělení stipendia bude oznámeno na základě rozhodnutí komise města Tainan na stránkách Českého literárního centra (www.czechlit.cz).

Ke stažení:

Přihlašovací formulář

Vyhlášení

 

CzechLit