Otevřená výzva: rezidenční pobyt Moravské zemské knihovny v Lipsku

Měsíční pobyt pro českého autora / autorku.

Centrum Lipska. Foto: Johannes Kazah, Wikipedia (CC BY 3.0)

Centrum Lipska. Foto: Johannes Kazah, Wikipedia (CC BY 3.0)

Moravská zemská knihovna, ve spolupráci s Referátem mezinárodní spolupráce města Lipska, zajistí měsíční rezidenční pobyt v Lipsku pro jednoho českého autora / autorku.

Cílem tvůrčího pobytu v Lipsku je poskytnout vybranému uchazeči prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí německého města Lipska a rozvíjet kulturní spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Vedle projektu, na jehož základě bude český rezident vybrán, vytvoří autor krátký umělecký text či úvahu reflektující rezidenční pobyt v Lipsku, který doplní fotografiemi z místa rezidence. Tento text pak bude využit v rámci PR aktivit MZK a Referátu mezinárodní spolupráce města Lipska.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v Lipsku. Budou mu také uhrazeny náklady na cestu (do výše max. 100 EUR) a PCR test (pokud bude nezbytný).

Rezident dále obdrží jednorázové stipendium ve výši 1 000 EUR. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž bude autor během rezidenčního pobytu pracovat, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha/text/článek vznikl/a s podporou Moravské zemské knihovny v Brně a Referátu mezinárodní spolupráce města Lipska v rámci rezidenčního pobytu v Lipsku.“

Délka a termín pobytu: jeden měsíc (1. 10. – 31. 10. 2021)

Termín pro zaslání přihlášek: 19. 7. 2021 Uzávěrka byla prodloužena do 26. 7. 2021 (12:00).

Dokumenty pro přihlášení českých autorů (v češtině):

  • Vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE)
  • Motivační dopis
  • CV
  • Bibliografie
  • Popis projektu, na kterém bude autor v době rezidence pracovat (max. 500 slov)

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu Silvie.Hrdlickova@mzk.cz s předmětem: „Rezidence Lipsko: jméno“. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: 00420 770 190 775.

CzechLit