Otevřená výzva: rezidenční pobyty Českého literárního centra (podzim 2022)

Několikatýdenní pobyty v Praze pro překladatele z češtiny.

CLC-MZK logo

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, vyhlašuje výběrové řízení na podzimní rezidenční pobyty v Praze (ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara v rámci programu Rezidence Jaroslava Foglara).

Pobyty pro překladatele z češtiny a zahraniční bohemisty

Zahraničním překladatelům z češtiny, bohemistům a literárním vědcům se zájmem o českou kulturu jsou určeny studijní a tvůrčí rezidenční pobyty v délce 2, 3 nebo 4 týdnů v Praze. Výzva není omezena věkem ani cílovým jazykem překladů. Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na tvorbu či výzkum, možnost setkání s překládaným autorem a seznámení s českou literární a kulturní scénou. Rezident by měl být ochotný podílet se na místním literárním životě (účast na akcích pořádaných či zprostředkovaných organizátorem). Během pobytu by měl rezident pracovat na překladatelském či výzkumném projektu.

S ohledem na válečný konflikt na Ukrajině jsou rezidence otevřené i pro ukrajinské spisovatele a překladatele.

Podmínky:

  • český (případně slovenský) nebo anglický jazyk na komunikativní úrovni
  • nejméně jeden již vydaný překlad či odborná práce (včetně časopiseckých publikací)

Termíny pobytu: září, říjen, listopad 2022

Místo pobytu: Praha

Rezidentovi je hrazeno:

  • stipendium ve výši 250 eur na týden
  • ubytování v rezidenčním bytě

Dokumenty pro přihlášení (v češtině nebo angličtině, v textovém formátu nebo pdf):

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz.

Termín pro doručení přihlášek: do 31. 3. 2022

Rozhodnutí: udělení stipendia bude oznámeno na základě rozhodnutí výběrové komise na stránkách Českého literárního centra (www.czechlit.cz).

CzechLit