Otevřená výzva: rezidenční pobyty ČLC pro překladatele v ČR (březen 2021)

Nejzazší termín pro zaslání přihlášky je 19. 2. 2021.

CLC-MZK logo

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, vyhlašuje mimořádné výběrové řízení na rezidenční pobyt v Praze v měsíci březnu pro literární překladatele žijící v České republice.

O měsíční tvůrčí rezidenční pobyt v Praze mohou žádat překladatelé uměleckých textů určených ke knižnímu vydání. Zdrojovým nebo cílovým jazykem musí být čeština. Cílem pobytu je poskytnout rezidentovi prostor na nerušenou práci na překladatelském projektu. S rezidencí je spojeno stipendium.1Vybraní žadatelé nesmí v době, kdy jim bude vypláceno stipendium od MZK/ČLC, pobírat zároveň i finanční prostředky z programu přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru ani mít jiný příjem od státu poskytovaný v souvislosti s pandemií koronaviru.

Podmínkou je nejméně jeden vydaný překlad (včetně časopiseckých publikací).

Místo a termín: Praha, březen 2021

Termín pro zaslání přihlášky: 19. 2. 2021.

Vyhlášení výsledků: do 26. 2. 2021.

Rezidentovi je hrazeno:

  • stipendium ve výši 4 000 Kč na týden
  • ubytování v rezidenčním bytě

Dokumenty pro přihlášení (v češtině nebo angličtině, v textovém formátu nebo pdf):

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz.

 

   [ + ]

1. Vybraní žadatelé nesmí v době, kdy jim bude vypláceno stipendium od MZK/ČLC, pobírat zároveň i finanční prostředky z programu přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru ani mít jiný příjem od státu poskytovaný v souvislosti s pandemií koronaviru.
CzechLit