Otevřená výzva: rezidenční pobyty ČLC v Klášteře Broumov pro začínající autory

Měsíční rezidenční pobyty na podzim 2020.

Broumovský klášter. Foto: Klášter Broumov

Broumovský klášter. Foto: Klášter Broumov

České literární centrum (dále jen „ČLC“), sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje rezidenční pobyty v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov.

Jedná se o měsíční rezidenční pobyty pro začínající spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů), ilustrátory, tvůrce komiksu i autorské dvojice. O rezidenční pobyt se mohou ucházet autoři, kteří nemají na kontě víc než jeden knižně tištěný titul, popř. na první knižní publikaci stále čekají. Podmínkou je rozpracovaný umělecký projekt, kterému se chtějí na rezidenci intenzivně věnovat a z něhož poskytnou ČLC ukázku.

Cílem tvůrčích pobytů ČLC je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku. Rezidenti během pobytu vytvoří krátký text na téma „Před hranicí, za hranicí“ (povídka, esej, fejeton, comic strip apod.), který může využívat ČLC i Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 4000 Kč týdně. Tvůrci, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu, a to buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře, či jinde v ČR. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor během rezidenčního pobytu pracoval, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha/text/článek vznikl/a s podporou Moravské zemské knihovny v Brně, sekce České literární centrum, v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.”, příp. „Část knihy/textu/článku vznikla s podporou Moravské zemské knihovny v Brně, sekce České literární centrum, v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.“.

Délka pobytu: 1 měsíc (v měsících říjen – prosinec)

Nejzazší termín pro zaslání přihlášek je 28. červen 2020.

Dokumenty pro přihlášení:

  • vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE)
  • CV včetně bibliografie
  • ukázka z rozpracovaného projektu (5–20 NS)

V přihlášce uveďte preferovaný termín rezidenčního pobytu. U autorských dvojic žádáme o společný motivační dopis a popis projektu, ostatní dokumenty pak pro oba autory zvlášť. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Rezidence Broumov: jméno“. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: +420 770 125 411.

Více informací o broumovském klášteře naleznete zde.

CzechLit