Podpora autorské mobility – výsledky

Výsledky žádostí o podporu autorských výjezdů na období 1. 4. – 15. 10. 2021.

CLC-MZK logo

Ke dni 20. 1. 2021 přijalo České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, v programu podpory autorské mobility (na období od 1. 4. 2021 do 15. 10. 2021) celkem 26 žádostí od organizací v celkové výši požadované podpory 1 172 615 Kč. Komise mobility (ve složení: Tomáš Glanc – předseda, Christina Frankenberg, Radim Kopáč, Jan Lukavec, Jitka Nešporová, Martin Krafl, Stanislav Škoda) rozhodla na základě online hlasování udělit podporu celkem 20 projektům. Seznam aktuálně podpořených projektů je ke stažení ZDE.

Komise prohlašuje, že posoudila náklady u žádostí z hlediska jejich obvyklosti a dospěla k závěru, že náklady na cestovné, ubytování a honoráře autorů odpovídají cenám obvyklým.

CzechLit