Podpora autorské mobility – výsledky

Moravská zemská knihovna, sekce České literární centrum, vyhlašuje výsledky žádostí o podporu autorských výjezdů na období od 1. 1. 2019 do 15. 5. 2019.

Granty, stipendia...

CLC-MZK logo

K 31. 10. 2018 přijala Moravská zemská knihovna, sekce České literární centrum, v programu podpory autorské mobility (na období 1. 1. 2019 do 15. 5. 2019) celkem 30 žádostí od organizací a 6 žádostí od autorů a to v celkové výši 1 108 597,80,- Kč. Komise mobility (ve složení: Mgr. Zuzana Jürgens, Ph.D. – předsedkyně, Mgr. Ondřej Buddeus, Ph.D., PhDr. Jana Čeňková, Ph.D., Mgr. Viktor Debnár, Mgr. Iveta Gonzálezová, Mgr. Radim Kopáč, Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., Petr Minařík, Mgr. Lucie Zakopalová) doporučila udělit podporu celkem 31 projektům, a to ve výši 550 000,- Kč. Vzhledem k vysokému počtu doručených žádostí a s ohledem na omezené finanční prostředky, podporu nezískalo 5 projektů.

Seznam aktuálně podpořených projektů je ke stažení zde.

CzechLit