Podpora autorské mobility – výsledky

Moravská zemská knihovna, sekce České literární centrum, vyhlašuje výsledky žádostí o podporu autorských výjezdů na období od 15. 5. 2019 do 15. 10. 2019.

Granty, stipendia...

CLC-MZK logo

K 31. 3. 2019 přijala Moravská zemská knihovna, sekce České literární centrum, v programu podpory autorské mobility (na období 15. 5. 2019 do 15. 10. 2019) celkem 42 žádostí od organizací a 5 žádostí od autorů a to v celkové výši 990 003 Kč. Komise mobility (ve složení: Mgr. Zuzana Jürgens, Ph.D. – předsedkyně, Mgr. Ondřej Buddeus, Ph.D., PhDr. Jana Čeňková, Ph.D., Mgr. Viktor Debnár, Mgr. Iveta Gonzálezová, Mgr. Radim Kopáč, Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., Petr Minařík, Mgr. Lucie Zakopalová) doporučila udělit podporu celkem 24 projektům, a to ve výši 412 200,- Kč. Vzhledem k vysokému počtu doručených žádostí a s ohledem na omezené finanční prostředky, podporu nezískalo celkem 23 projektů.

Seznam aktuálně podpořených projektů je ke stažení zde.

CzechLit