Podpora autorské mobility – výsledky

ČLC vyhlašuje výsledky žádostí o podporu autorských výjezdů na období 1. 1. – 15. 5. 2020.

Granty, stipendia...

CLC-MZK logo

K 31. 10. 2019 přijalo České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, v programu podpory autorské mobility (na období 1. 1. – 15. 5. 2020) 17 žádostí od organizací a 2 žádosti od autorů a to v celkové výši 622.553,- Kč. Komise mobility (ve složení: Zuzana Jürgens, Ph.D. – předsedkyně, Dipl.- Ing. Martin Krafl, PhDr. Jana Čeňková, Ph.D., Mgr. Viktor Debnár, Mgr. Iveta Gonzálezová, Mgr. Radim Kopáč, Mgr. Lucie Zakopalová) na základě hlasování per rollam doporučila udělit podporu 17 projektům ve výši 460.000,- Kč. Seznam aktuálně podpořených projektů je ke stažení zde.

CzechLit