Podpora autorské mobility – výsledky

Výsledky žádostí o podporu autorských výjezdů na období 15. 9. – 15. 12. 2020.

CLC-MZK logo

Ke dni 31. 7. 2020 přijalo České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, v programu podpory autorské mobility (na období 15. 9. – 15. 12. 2020) celkem 11 žádostí (8 žádostí od organizací a 3 žádosti od autorů) v celkové výši 480 645,- Kč. Komise mobility (ve složení: Mgr. Zuzana Jürgens, Ph.D. – předsedkyně, Dipl.-Ing. Martin Krafl, PhDr. Jana Čeňková, Ph.D., Mgr. Viktor Debnár, Mgr. Iveta Gonzálezová, Mgr. Radim Kopáč, Mgr. Lucie Zakopalová) rozhodla na základě hlasování per rollam udělit podporu celkem 10 projektům. Seznam aktuálně podpořených projektů je ke stažení ZDE.

Komise prohlašuje, že posoudila náklady u žádostí z hlediska jejich obvyklosti a dospěla k závěru, že náklady na cestovné, ubytování a honoráře autorů odpovídají cenám obvyklým.

CzechLit