Podpora autorské mobility – výsledky

Moravská zemská knihovna, sekce České literární centrum, vyhlašuje výsledky žádostí o podporu autorských výjezdů na období 1. 2. – 15. 5.2018.

Granty, stipendia...

loga na web_modra

Ke 31. 12. 2017 přijala Moravská zemská knihovna, sekce České literární centrum, v programu podpory autorské mobility (na období 1. 2. – 15. 5. 2018) 21 žádostí od organizací a 2 žádosti od autorů a to v celkové výši 679.286,- Kč. Komise mobility (ve složení: Mgr. Zuzana Jürgens, Ph.D. – předsedkyně, Mgr. Ondřej Buddeus, Ph.D., PhDr. Jana Čeňková, Ph.D., Mgr. Viktor Debnár, Mgr. Iveta Gonzálezová, Mgr. Radim Kopáč, Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., Petr Minařík, Mgr. Lucie Zakopalová) doporučila udělit podporu projektům v kategorii A (100% přiznané částky), B (75%) a C (50%) a to ve výši 338.060,- Kč. Seznam aktuálně podpořených projektů je ke stažení zde.

CzechLit