Podpora mobility Českým literárním centrem

Blíží se uzávěrka dalšího kola žádostí o podporu výjezdů pro organizátory i autory.

Granty, stipendia...

CLC-MZK logo

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, připomíná další uzávěrku v rámci svého programu na podporu výjezdů českých autorek a autorů na literární akce v zahraničí. O podporu výjezdu může žádat organizátor akce nebo autor/ka či ilustrátor/ka. Termín pro uzávěrku podávání žádostí na období od 15. 10. 2018 do 15. 12. 2018 je 31. 8. 2018.

Finanční podpora pro žadatele-organizátora může pokrývat maximálně 70% celkových nákladů na akci a její přidělení a výši posuzuje komise mobility ČLC. Podporu lze žádat na autorský honorář, cestovné, stravné, ubytování, propagaci, náklady na tlumočení a náklady na moderaci akce. Formulář (ke stažení zde) včetně rozpočtu zasílejte na adresu info@czechlit.cz s předmětem „Žádost o podporu cesty: jméno autora/ky (žadatel)“.

Finanční podpora pro autora/ku může pokrývat až 100% celkových nákladů. Autor/ka má možnost žádat o honorář, cestovné a stravné. Podmínkou žádosti je, že organizátor akce musí autorovi zajistit adekvátní ubytování. Součástí žádosti autora/ky musí být zvací dopis organizátora akce. O přidělení podpory a její výši rozhoduje komise mobility ČLC. Formulář žádosti (ke stažení zde) zasílejte na adresu info@czechlit.cz s předmětem: „Žádost o podporu cesty: jméno“.

Více informací: www.czechlit.cz/cz/grant/mobilita/

CzechLit