Přelož to! #2

V Budapešti se 5. 10. uskuteční akce věnovaná propagaci současné české literatury.

Zprávy

hu

Maďarští nakladatelé se setkají s aktivními překladateli.

V rámci programu bude představen grantový program pro podporu překladů Ministerstva kultury ČR.

Nabídka rozpracovaných překladů a prezentace současné české literatury proběhne během burzy děl k vydání.

Organizátorem druhého ročníku setkání je České centrum.

CzechLit