Radka Denemarková na Hay festivalu v Segovii

Kulatý stůl evropských spisovatelů s českou prozaičkou

Zprávy

Radka Denemarková. Foto: Milan Malíček

Radka Denemarková. Foto: Milan Malíček

Radka Denemarková promluví 21. září v 18 hodin na IE Univerzitě v Segovii o soužití v Evropě spolu s dalšími evropskými spisovateli. Společně s ní promluví Michael Krüger z Německa. Debaty „Soužití v Evropě: Minulost, přítomnost, budoucnost“ se zúčastní také Finka Riikka Pelo, Polka Dorota Masłowska a Britka Sara Hal. Autorky a autoři také budou číst ze svých děl: Radka Denemarková přečte týž den v 20.15 ukázku z románu Peníze pro Hitlera na náměstí San Martín. Moderuje spisovatel José Félix Valdivieso, čte se v původním jazyce a v překladu do španělštiny.

Debaty moderuje Marta del Riego, konají se v němčině a v angličtině a jsou simultánně tlumočeny do španělštiny. Akci pořádá síť evropských kulturních center EUNIC, konkrétně EUNIC Španělsko, a Wom@rts ve spolupráci s Iberoamerickým institutem Finska, Polským kulturním institutem v Madridu, Českým centrem Madrid, Goethe-Institutem, vydavatelstvím La Huerta Grande a Renfe. Program EUNIC Španělsko na Hay festivalu je součástí akce Evropský týden jazyků 2018, který bude pokračovat od 26. do 29. září v Madridu.

Vstupenky na www.hayfestival.com.

CzechLit