Rok 2021 s projektem CELA

První knižní přírůstky v čase online workshopů

Zprávy

Čeští spisovatelé a překladatelé zapojení do projektu CELA. Horní řada zleva: Anna Beata Háblová, Blanka Juranová, Kateřina Honsová, Lucie Faulerová, Markéta Chlebovská, Martina Kutková. Dolní řada zleva: Monika Štefková, Ondřej Macl, Štěpánka Huláková, Tadeáš Dohňanský, Tereza Prymak, Veronika Horáčková.

Čeští spisovatelé a překladatelé zapojení do projektu CELA. Horní řada zleva: Anna Beata Háblová, Blanka Juranová, Kateřina Honsová, Lucie Faulerová, Markéta Chlebovská, Martina Kutková. Dolní řada zleva: Monika Štefková, Ondřej Macl, Štěpánka Huláková, Tadeáš Dohňanský, Tereza Prymak, Veronika Horáčková.

Mezinárodní projekt CELA (Connecting Emerging Literary Artists) má za cíl propojit a představit na evropském literárním trhu začínající spisovatele, překladatele a nakladatele z deseti evropských zemí. Stejně jako v roce 2020 byl i v roce 2021 průběh projektu, kterého je České literární centrum partnerem za ČR, ovlivněn pandemií. Místo kurzů v zahraničí a společného setkávání se tedy většina programu přesunula do online prostředí.

V únoru čekal na spisovatele zapojené do projektu (ale i na účastníky z široké veřejnosti, kteří se mohli zaregistrovat) workshop Jak nenásilně zviditelnit svou uměleckou práci s Barborou Baronovou a Miřenkou Čechovou. Začátkem jara se na workshopy mohli těšit zase překladatelé. V březnu na kurz Jak na překlad poezie s Michalem Švecem, v dubnu na seminář Jitky Hanušové Překladatel ambasadorem knihy, který začínající překladatele a překladatelky seznámil s procesem přípravy knihy.

Pro autory byly také naplánované tematické kurzy dle jejich zájmů. Ondřej Macl tak například absolvoval pětidenní online seminář o literárním kurátorství od belgických partnerů Passa Porta a deBuren. Další kurzy nabízené autorům se zaměřovaly například na kreativní psaní, didaktiku, využívání nových médií nebo (sebe)propagaci.

Začátek léta se nesl ve znamení Překladatelské masterclass. České literární centrum připravilo pro překladatele z češtiny do osmi různých evropských jazyků sérii workshopů – například o úskalích překládání slavného románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války mluvili s překladatelem do francouzštiny Benoitem Meunierem. Překládat rozličná nová díla z české literární produkce si zase vyzkoušeli pod vedením překladatele do němčiny Mirka Kraetsche. Obdobné programy, které připravovaly partnerské organizace z ostatních zemí, čekaly také na překladatele do češtiny. Závěr třídenního online setkání se soustředil na tematické texty, které autoři z projektu napsali na zadané téma, kterým byla určena „změna/proměna“. Se svými překladateli řešili zapeklité pasáže, rozebírali významy textu a inspiraci k jejich napsání.

Do podzimu pak měli překladatelé čas na přeložení daných textů. Odevzdání pak společně oslavili v kavárně Fra 25. 11., kde Ondřej Macl a Anna Beata Háblová četli své tematické texty o změně a hovořili o psaní krátkých próz se svým projektovým mentorem Petrem Borkovcem.

Texty o změně od Ondřeje Macla a Lucie Faulerové již byly publikované – Upřímně, miláčku, je mi to fuk Lucie Faulerové vyšel v Salonu Práva 14. července 2021 a Automobil ze starého Řecka, povídka Ondřeje Macla, je dostupná na internetovém portálu časopisu H7O.

Joanna Gierak-OnoszkoPřekladové povídky a krátké texty začínajících a pokročilých autorů a autorek ze Španělska, Portugalska, Itálie, Belgie, Nizozemska, Polska, Slovinska, Srbska, Rumunska budou uveřejněny v roce 2022. Již letos si ale můžete přečíst čerstvě vydanou novinku v nakladatelství Absynt, 27 smrtí Tobyho Obeda polské spisovatelky Joanny Gierak-Onoszko v překladu Tadeáše Dohňanského. Ukázku z románu publikoval v prosinci 2020 jako představení českých překladatelů a jejich autorů zapojených v projektu portál iLiteratura.

Faulerová, obálkaNaopak oceňovaný román Smrtholka, který Lucie Faulerová prezentovala v projektu v roce 2020, do španělštiny přeložil Kepa Uharte.

Více informací o projektu CELA se najdete ZDE.

Cílem projektu CELA je rozvíjet dovednosti začínajících literátů a propojovat je napříč Evropou. CELA nabízí nové strategie pro psaní, vydávání a marketing knih potřebné v rychle se měnícím literárním prostředí. Tento projekt je financován programem EU Kreativní Evropa.

CzechLit