Vědecké časopisy FF UK jsou dostupné online

Časopisy se zároveň dočkaly nových webových stránek.

Zprávy

logo-social

Vydavatelství FF UK připravilo katalog časopisů Filozofické fakulty UK v Praze, které jsou od roku 2015 dostupné v režimu Open Access široké odborné veřejnosti. Časopisy se zároveň dočkaly nových webových stránek, jež čtenáře a další zájemce odkazují přímo do digitálního repozitáře UK.

Na 13 odborných časopisů, které vycházejí péčí Vydavatelství FF UK, se v rámci FF UK od roku 2015 přihlásilo k principu Open access a je publikováno vedle tištěné podoby také v elektronickém formátu PDF. Kompletní nabídku vědeckých periodik dostupných online si můžete prolistovat v aktuálním anglickém katalogu Journals 2015/2016. Ten přináší stručné charakteristiky odborného zaměření časopisů, informaci o redakcích a kontakty, včetně odkazů na nové webové stránky.

Nové weby časopisů jsou strukturovány s ohledem na vznikající archiv článků volně dostupných pod licencí CC BY-NC-ND 2.0. Archiv jednotlivých čísel vždy odkazuje přímo do centrálního digitálního repozitáře UK, kde jsou články archivovány a zpřístupněny ve formátu PDF. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo na ně odkazovat. Weby dále poskytují kompletní informační servis o redakcích časopisů, kontaktech a požadavcích na technické parametry rukopisu pro autory, kteří chtějí v časopisech publikovat. Zájemce o koupi tištěné verze časopisu pak weby odkazují do fakultního e-shopu.

Na Univerzitě Karlově se od září 2015 archivují a zpřístupňují články mimo jiné z těchto časopisů:

Časopis pro moderní filologii
Linguistica Pragensia
Slovo a smysl / Word & Sense
Svět literatury

CzechLit