Vyhlášení výsledků grantových žádostí na MKČR

Podpořené překlady z češtiny zveřejněny.

Granty, stipendia...

MKCR en

Výsledky závěrečného kola žádostí o dotaci na podporu překladových titulů byly zveřejněny v podobě tabulky na webu Ministerstva kultury ČR. V prvním kole překladům z češtiny ministerstvo rozdělilo v přepočtu půl milionu eur. V tomto kole se jedná o 5 270 000 korun.

Nový dotační program ministerstva na podporu překladů z češtiny přinesl výrazně vyšší množství prostředků než loni, z požadovaných více než 14 milionů korun bude přiděleno téměř 6 milionů korun. Nejvyšší přidělenou dotaci na samotný překlad, a to ve výši 200.000 korun, získal německý překlad Dějin světla Jana Němce, 100.000korunovou dotaci dostane srbský překlad románu Zatím dobrý Jana Nováka, Pérák Petra Stančíka pro švýcarské vydání a Citlivý člověk Jáchyma Topola, který by měl vyjít v Egyptě.

Podpořeny byly překlady nejznámějších současných českých románů z per Petry Hůlové, Josefa Pánka, Kateřiny Tučkové nebo Ondřeje Štindla, jen minimum překladů poezie (Holan, Wernisch, Hruška) a také řada dílčích ukázek z próz. Žádosti byly hodnoceny stupnicí A-C.

Dotace se nyní vztahuje i na autorská práva, náklady na tisk a překlad díla i ukázek z něj, na grafické návrhy a konečně i na propagaci knih. Celková podpora může činit až 70 % nákladů na překladový titul. Podpora na překlad se vedle knih může vztahovat i na tematická čísla časopisů, v nichž je původní české literatuře věnováno minimálně 50 % obsahu.

Uzávěrka dalších kol žádostí o finanční podporu ministerstva pro překladové tituly je 15. 11. 2018.

Seznam podpořených žádostí ke stažení zde.

CzechLit