Výsledky prvního kola překladatelských grantů Ministerstva kultury

Ministerstvo rozdělilo téměř 6 milionů korun, podpora se týká skoro stovky titulů.

Granty, stipendia...

Ministerstvo_400x400

Odbor umění a knihoven každoročně vypisuje výběrové dotační řízení na podporu překladů děl české literatury v zahraničí. O dotaci žádá zahraniční vydavatel. Termín uzávěrky je 15. května pro knihy, které budou vydané v tomtéž roce a 15. listopadu pro knihy, u nichž je vydání plánované na rok budoucí. Grant je určen na podporu vydávání překladů původní české literatury v zahraničí.

Seznam podpořených titulů spolu s žádostí o podporu 2017/2018 je možná najít zde. V právě skončeném kole podalo žádost 95 projektů, z nichž se podpory dostalo celým devíti desítkám. Příští uzávěrka nás čeká 15. května 2017 a týká se podpory knih vydaných v letošním roce.

CzechLit