Zahraniční nakladatelé v Praze

U příležitosti Světa knihy a festivalu Knihex přijelo v květnu a červnu na pozvání ČLC do Prahy na dvě desítky zahraničních nakladatelů.

Zprávy

Zájezd pro zahraniční vydavatele dětské literatury. Foto: Tereza Kuglerová

Zájezd pro zahraniční vydavatele dětské literatury. Foto: Tereza Kuglerová

V souvislosti s velkými knižními svátky letošního jara uspořádalo České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, dva nakladatelské zájezdy, jejichž cílem bylo představit zahraničním nakladatelským redaktorům současnou českou literaturu a knižní produkci. Na letošní Svět knihy zavítali nakladatelé ze španělsky mluvících zemí (i s ohledem na letošní latinskoamerické zaměření Světa knihy), z Francie, frankofonního Švýcarska a Polska. Program určený desítce redaktorek a redaktorů zahrnoval přednášky, networking, setkání s agenty, českými nakladateli a dalšími kulturními profesionály.

Zájezd pořádaný v rámci festivalu Knihex na začátku června byl určen širokému geografickému spektru nakladatelů (Británie, Německo, Francie, Švýcarsko, Španělsko a Itálie) a cíleně se zaměřoval na literaturu pro děti a mládež. Kromě setkání s obdobně zaměřenými českými nakladateli a přednášky o trendech v současné dětské literatuře čekalo nakladatele i seznámení se současnými českými ilustrátory, které vybrala platforma Czech illustrators.

Poskytování informačního servisu zahraničním nakladatelům je jednou ze stěžejních os práce Českého literárního centra, které již v minulosti zvalo zahraniční nakladatele na podzimní festival Tabook či organizovalo prezentační akce určené nakladatelské veřejnosti přímo v zahraničí, zejména v německojazyčných zemích (Berlín, Mnichov, Vídeň, Curych) a ve Francii (Paříž).

CzechLit