Zakončení Bohemistického semináře

Letošní Bohemistický seminář v Českých Budějovicích docílil více než dvojnásobné účasti frekventantů, opět bohatějšího programu a několika podstatných novinek.

Zprávy

Účastníci Bohemistického semináře. Foto: Moravská zemská knihovna.

Účastníci Bohemistického semináře. Foto: Moravská zemská knihovna.

Akce pro více než 50 zahraničních bohemistů a překladatelů z češtiny, kteří do jižních Čech dorazili z 22 zemí, se věnovala současné české literatuře a problematice jejích překladů.

Kromě workshopů se konala také řada přednášek na další témata: například „sudetská“ německá literatura, typologie nejnovější české prózy, literárněhistorická metodologie, generační pohled na současné domácí básnictví nebo diskuse o literatuře pro děti a mládež.

Autorská čtení a diskuse vedly přední osobnosti současné české literatury: Petr Váša, Jan Cempírek a další. Z diskusí vzešly podnětné návrhy na další rozvoj Bohemistického semináře v jeho příštích ročnících i potřeba podpory a propojení zahraniční bohemistiky.

V rámci Bohemistického semináře se letos udílela také obnovená Cena Premia Bohemica za mimořádný přínos české literatuře v zahraničí, kterou dříve organizovala Obec spisovatelů a nyní ji bude udílet pořádající Moravská zemská knihovna. Cenu letos získal přední německý bohemista, profesor Urs Heftrich, který se zaměřuje na českou meziválečnou poezii a zejména na dílo Vladimíra Holana. Letošní Bohemistický seminář uzavřelo čtení prozaika Jiřího Hájíčka.

Filosofická fakulta českobudějovické univerzity připravila program semináře ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou.

CzechLit