Piano live
Karol Efraim Sidon
Under the Snow
Pod sněhem
Petra Soukupová
Duels
Duely
Antonín Bajaja
Distilled Spirit. Stories from the Banat
Pálenka. Prózy z Banátu
Matěj Hořava
The Shocking Story of the Terrible Murder of Šimon Abeles
Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese
Marek Toman
A Map of Anna
Mapa Anny
Marek Šindelka
Preliminary Examination
Předběžná ohledání
Petr Pazdera Payne
Angels of the Everyday
Andělé všedního dne
Michal Viewegh
Mummy Mill
Mlýn na mumie
Petr Stančík
A Contribution to the History of Joy
Příspěvek k dějinám radosti
Radka Denemarková
Memories of a Village Dance
Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku
Jiří Hájíček
Let Everything Reach its Place
Každá věc ať dospěje na své místo
Sylvie Richterová
Adventures at a Spa
Lázeňské dobrodružství
Roman Ráž
Beef Cubes
Hovězí kostky
Emil Hakl
The Water-Goblin
Hastrman
Miloš Urban
Tsunami blues
Markéta Pilátová
Gorge
Macocha
Petra Hůlová
Altschul's Method
Altschulova metoda
Karol Efraim Sidon