Další uzávěrka žádostí o podporu autorské mobility je 31. 10

Program ČLC/MZK je zaměřený na výjezdy českých autorek a autorů na literární akce v zahraničí.

Granty, stipendia...

CLC-MZK logo

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, připomíná další uzávěrku v rámci svého programu na podporu výjezdů českých autorek a autorů na literární akce v zahraničí. O podporu výjezdu může žádat organizátor akce nebo autor/ka či ilustrátor/ka. Termín pro uzávěrku podávání žádostí pro období 1. 1. 2019 do 15. 5. 2019 je 31. 10. 2018.

Finanční podpora pro žadatele-organizátora může pokrývat maximálně 70% celkových nákladů na akci a její přidělení a výši posuzuje komise mobility ČLC. Podporu lze žádat na autorský honorář, cestovné, stravné, ubytování, propagaci, náklady na tlumočení a náklady na moderaci akce. Formulář (ke stažení zde) včetně rozpočtu zasílejte na adresu info@czechlit.cz s předmětem „Žádost o podporu cesty: jméno autora/ky (žadatel)“.

Finanční podpora pro žadatele-autora/ku může pokrývat až 100% celkových nákladů. Autor/ka má možnost žádat o honorář, cestovné a stravné. Podmínkou žádosti je, že organizátor akce musí autorovi zajistit adekvátní ubytování. Součástí žádosti autora/ky musí být zvací dopis organizátora akce. O přidělení podpory a její výši rozhoduje komise mobility ČLC. Formulář žádosti (ke stažení zde) zasílejte na adresu info@czechlit.cz s předmětem: „Žádost o podporu cesty: jméno“.

Žádosti, které by směřovaly na prezentaci české literatury u příležitosti knižního veletrhu v Lipsku od 18. do 24. 3. a které by byly určeny na akce konané na veletrhu nebo v rámci festivalu Leipzig liest, posuzuje výhradně MZK v rámci projektu Lipsko 2019.

Nelze žádat o zálohu na akce, které se uskuteční v lednu 2019.

Více informací: www.czechlit.cz/cz/grant/mobilita/

CzechLit