Expanding Horizons through Translation / Překlad rozšiřuje obzory

O aktivitách Českého literárního centra v první polovině roku 2022

Zprávy

Ilustraci k mottu „Překlad rozšiřuje obzory“ vytvořila kreslířka Toy_Box

Ilustraci k mottu „Překlad rozšiřuje obzory“ vytvořila kreslířka Toy_Box

Rok 2022 je pro České literární centrum (ČLC), sekci Moravské zemské knihovny, rokem zaměřeným na literární překlad (více ZDE). Cílem je zintenzivnit podporu překladatelů (zahraničních i domácích) a zvýšit povědomí o jejich práci a poslání. Mottem, které bude ČLC využívat při realizaci letošních akcí v ČR a v zahraničí, je věta „Překlad rozšiřuje obzory“ (Expanding Horizons through Translation). Ilustraci k mottu vytvořila kreslířka Toy_Box.

 

Akce realizované od ledna 2022

Novinkou, kterou ČLC v rámci letošního zaměření na překlad připravilo, jsou letní rezidenční pobyty v Klášteře Broumov pro překladatele žijící v ČR. O pobyty se ucházelo 17 překladatelů, z nichž komise ČLC v dubnu vybrala šest jmen: Elenu Buixaderas, Danielu Mrázovou, Blanku Stárkovou, Lukáše Jiřičku, Petru Diestlerovou a Jitku Hanušovou.

Od února do dubna ČLC přivítalo v Praze a Brně pět zahraničních překladatelů a bohemistů z Francie, Španělska, Švédska, Japonska a Polska. Japonská bohemistika Junko Shimada se během svého pobytu setkala se studenty Masarykovy univerzity. Tora Hedin ze Švédska diskutovala o překládání se studenty skandinavistiky FF UK.

ČLC již letos realizovalo i další akce, během nichž byli překladatelé v centru pozornosti. Na Boloňském knižním veletrhu diskutovaly o různorodých rolích překladatelů německá překladatelka Lena Dorn, která v uplynulých dvou letech získala za své překlady českých knih významná ocenění, a zástupkyně českého nakladatelství Baobab Tereza Horváthová. Za podpory ČLC rovněž proběhly v ČR i ve Španělsku křty antologie De sombra y terciopelo. Diecisiete poetas checas (1963-1988), v níž je zastoupeno 17 českých básnířek. Dvoujazyčnou, česko-španělskou antologii sestavila a přeložila Elena Buixaderas a vydalo ji mexicko-španělské nakladatelství Vaso Roto.

277569438_7211504432255279_4131891391383636197_n

Křest antologie De sombra y terciopelo v madridském knihkupectví MujeresyCompañía La Libreria. Foto: Kateřina Chromková

Pro březnový festival StAnza ve Skotsku připravilo ČLC spolu s britským literárním časopisem Modern Poetry in Translation výstavu středo a východoevropské poezie v anglickém překladu. Vedle šesti českých básníků v ní byli zastoupeni také autoři z Ukrajiny, Běloruska, Maďarska a dalších zemí.

Na konci dubna uspořádalo ČLC spolu s Českými centry čtyřdenní překladatelský seminář pro výherce Ceny Susanny Roth 2021, soutěže určené začínajícím překladatelům z češtiny. Součástí programu pro čtrnáct výherců ze čtrnácti zemí byl překladatelský workshop s Blankou Stárkovou, přednáška Kateřiny Klabanové o praktických náležitostech překladatelské profese, výlet do Karlových Var a Jáchmova či návštěva Národní galerie Praha.

Překladatelský workshop s Blankou Stárkovou. Foto: Pavel Růžička

Překladatelský workshop pro výherkyně Ceny Susanny Roth s Blankou Stárkovou. Foto: Pavel Růžička

Plánované aktivity (jaro a léto 2022)

V květnu se v Madridu setkají účastníci mezinárodního projektu CELA (Connecting Emerging Literary Artists), na kterém se ČLC podílí již od roku 2019. Do projektu je zapojených celkem 79 překladatelů z deseti evropských zemí. Každý z nich přeložil s pomocí svých mentorů šest textů začínajících autorů. Během setkání je pro překladatele připravena řada přednášek a workshopů o překladatelské práci. Jeden z nich povede česká překladatelka Jitka Hanušová.

Ve spolupráci se zahraničními bohemistikami ČLC na jaře uspořádá čtyři besedy s českými spisovateli a jejich překladateli. V květnu bude o překladech do němčiny na univerzitě v Mnichově diskutovat Hana Hadas a Viktorie Hanišová. Překladatel do německého jazyka Ruben Höppner se setká s Matějem Hořavou na univerzitě v Řezně. Na univerzitě v Katovicích se uskuteční diskuze Andrzeje Jagodzińského a Martina Jirouška. Bianca Bellová se zúčastní online debaty na univerzitě v Bukurešti.

ČLC v červnu podpoří i překladatelský seminář ve Slovinsku, kdy se do role překladatelů vžijí tři čeští básníci Jan Škrob, Magdalena Šipka a Adam Borzič. Ti do češtiny budou překládat básně tří slovinských básníků.

Pro program Profesního fóra na veletrhu Svět knihy připravilo ČLC na pátek 10. června odpolední blok diskuzí zaměřených na překlad. Kromě debat o mentorování a překládání v tandemu nabídne ČLC panelovou diskuzi zástupců literárních a kulturních institucí z Lotyšska, Belgie, Itálie a Německa. Ti budou mluvit o grantových možnostech pro překladatele překládající z jazyků těchto zemí.

Literatuře v překladu se bude letos věnovat i pravidelná rubrika „Témata měsíce“ na webu CzechLit.cz. Od začátku roku tam vyšly již tři přehledové články. V tom nejnovějším píše Markéta Pilátová o recepci české literatury ve španělskojazyčné oblasti. Jan Lukavec připravil dvoudílnou studii na téma „Hledání cest české literatury 20. století k německému čtenáři.“

ČLC také nachystalo společný projekt s magazínem H7O, kde letos každý měsíc vycházejí články předních překladatelů z češtiny na téma „Na čem pracuju.“ Každý překladatel popíše, co právě překládá a jaké radosti či úskalí mu práce na konkrétním díle přináší. Laura Angeloni v lednu přiblížila svou práci na překladu Sentimentálního románu Bianky Bellové. V únoru se o překladu románu Hodiny z olova Radky Denemarkové rozepsala Eva Profousová. Benoît Meunier se s čtenáři v březnu podělil o tajemství, jak přeložit psa a kočku (Měl jsem psa a kočku) od Karla Čapka, duben zase patřil Flóře Peťovské. V dalších měsících se čtenáři mohou těšit na texty od překladatelů Khaleda El Biltagiho, Julie Sherwood, Eurydice Antolin, Mirka Kreatsche nebo Kepy Uharteho.

CzechLit