Podpora překladu české literatury je letos rekordní

Ministerstvo kultury letos podpořilo rekordní počet překladů české literatury do cizích jazyků.

Zprávy

Cecko_400x400

Přeloženo bylo celkem 135 titulů za sumu, přesahující šest milionů korun. Oproti roku 2014 vzrostl objem finančních prostředků stoprocentně a počet podpořených titulů dokonce o více než sto dvacet procent. Pro srovnání: v roce 2015 bylo přeloženo 83 titulů ve finančním objemu čtyř milionů korun, v roce 2014 pak 59 titulů s náklady tří milionů korun.

„Jde o náš velký úspěch, protože ročně vychází po celém světě v překladu celkem zhruba dvě stě titulů české literatury,“ uvedla náměstkyně ministra pro živé umění Kateřina Kalistová. Literární agent Edgar de Bruin, který zastupuje v zahraničí takové spisovatele, jakými jsou například Patrik Ouředník, Jáchym Topol či Emil Hakl, dodal: „Co se týká podpory překladu národní literatury, je Česká republika aktuálně na špičce v porovnání s podobnými zeměmi, jakými jsou Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko či Srbsko. A to jak v celkovém objemu vynaložených peněz, tak v počtu podpořených titulů.“

Dotační program funguje při ministerstvu kultury od roku 1998. Od letošního roku je uzávěrka programu dvakrát ročně – k 15. květnu a 15. listopadu. Podpořeno bylo dosud na osm set knižních titulů, převážně nové české literatury po roce 1989; nezapomnělo se ale ani na knihy klasiků typu Karla Čapka, Vladislava Vančury nebo Ladislava Klímy.

Na podzim odstartuje v Brně cestu po vybraných českých a moravských metropolích tematická výstava, která poputuje příští dva roky po univerzitních knihovnách, mj. v Českých Budějovicích, Olomouci či Ústí nad Labem. Expozice představí českou literaturu jak výběrem několika stovek titulů z posledních let, podpořených v rámci programu Ministerstva kultury, tak i průvodním katalogem a doprovodnými akcemi. Půjde zejména o diskuse se zahraničními bohemisty, překladateli, literárními historiky, knižními grafiky či literárními agenty. Výstavu organizuje Ministerstvo kultury ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně; kurátorkou výstavy je Kateřina Tučková.

CzechLit