Nejkrásnější české knihy roku

Tuto stránku vám přinášíme ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví (PNP). PNP je zřízen za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích od 18. století do současnosti.
Obsah
Zpráva o nejkrásnějších českých knihách 2014
Proč Památník národního písemnictví organizuje soutěž Nejkrásnější české knihy roku?

Od počátku vzniku Památníku národního písemnictví byla kniha vedle vzácných archiválií součástí sbírek, ať se již jednalo o historickou knihovnu, nakladatelské fondy, nebo Karáskovu knihovnu, a vždy byla vnímána jako objekt knižní kultury. V expozicích tak byly představeny knižní techniky a vývoj knihtiskařství, ale byla také navázána spolupráce se Spolkem českých bibliofilů. Muzeum vždy ve svých expozicích představovalo propojení literatury, výtvarného umění a knihy jako nedělitelného celku. To byl pravděpodobně také důvod obnovení soutěže Nejkrásnější československé knihy v roce 1965 a PNP se přirozeně stal jejím organizátorem. Možná je kolem počátku této soutěže mlhavý opar, kdo byl prvním iniciátorem jejího začlenění do PNP, ale během času se stalo, že vznikly speciální soubory a kolekce knih z produkce nakladatelských domů, které byly prezentovány na pravidelných výstavách věnovaných knižní grafice, typografii a ilustraci. Vznikl také kabinet knižní kultury a zároveň byly představovány soubory podobných kolekcí ze zahraničí. To byl také krok k tomu, aby v rámci PNP v současnosti vzniklo metodické centrum pro knižní kulturu.

Tuto stránku vám přinášíme ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví (PNP). PNP je zřízen za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích od 18. století do současnosti.
Obsah
Zpráva o nejkrásnějších českých knihách 2014