Vybraní autoři*

Vybráni byli podle následujících kritérií: jde o autory, kteří podle názoru redakční rady mají schopnost zaujmout zahraničního čtenáře, dále o autory, kteří vykazují výraznou uměleckou kvalitu, no a nakonec o autory, u nichž lze mluvit o hodnotě svojskosti. To vše za předpokladu, že jde o současnou literaturu.