Neptune's Cave
Neptunova jeskyně
Marek Toman
Czech Paradise
Český ráj
Jaroslav Rudiš
Hours of Lead
Hodiny z olova
Radka Denemarková
The Theory of Strangeness
Teorie podivnosti
Pavla Horáková
I Wake Up in Shibuya
Probudím se na Šibuji
Anna Cima
The Bitter Maliciousness of Living
Jízlivá potměšilost žití
Jiří Kratochvil
Běsa
Dita Táborská
The Village
Dědina
Petra Dvořáková
Bakshish
Bakšiš
Jiří Kratochvil
The Other Side of Silence
Druhá strana ticha
Magdaléna Platzová
A Woman in Parenthesis
Žena v závorce
Ludvík Němec
A Brief History of The Movement
Stručné dějiny Hnutí
Petra Hůlová
The Mushroom Gatherer
Houbařka
Viktorie Hanišová
Primer
Slabikář
Adéla Knapová
To the Interior
Do vnitrozemí
Vladimíra Valová
Best for Everybody
Nejlepší pro všechny
Petra Soukupová
Being
Bytost
Václav Kahuda