Dust Catchers
Lapači prachu
Lucie Faulerová
Love in the Time of Global Climate Change
Láska v době globálních klimatických změn
Josef Pánek
The Den
Doupě
Jakuba Katalpa
Bomb★Funk
Bomba★Funk
Karel Veselý
Lido di Dante
Petr Borkovec
Real Leopard-skin Coat
Pravý leopardí kožich
Hana Kolaříková
White Animals Are Very Often Deaf
Bílá zvířata jsou velmi často hluchá
Ivana Myšková
Going Down
Ke dnu
Anna Bolavá
The Creation
Stvoření
Eugen Liška jr.
Cobain’s Followers
Cobainovi žáci
Miroslav Pech
A Sensitive Person
Citlivý člověk
Jáchym Topol
Hana
Alena Mornštajnová
To the Border
K hranici
Ondřej Štindl
In the Jungle with Baťa
S Baťou v džungli
Markéta Pilátová
Rubik’s Cube
Rubikova kostka
Vratislav Maňák
Uma’s Version
Umina verze
Emil Hakl
Material Fatigue
Únava materiálu
Marek Šindelka
Mother Disappeared
Matka vzala roha
Edgar Dutka