Spiral sentences
Točité věty
Daniela Hodrová
Spa Hopes
Lázeňské naděje
Roman Ráž
Indulgences for the Next Night
Odpustky pro příští noc
Ludvík Němec
Trigger
Spoušť
Sára Vybíralová
Martin Juhás or Czechoslovakia
Martin Juhás čili Československo
David Zábranský
Piano live
Karol Efraim Sidon
Under the Snow
Pod sněhem
Petra Soukupová
Duels
Duely
Antonín Bajaja
Distilled Spirit. Stories from the Banat
Pálenka. Prózy z Banátu
Matěj Hořava
The Shocking Story of the Terrible Murder of Šimon Abeles
Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese
Marek Toman
A Map of Anna
Mapa Anny
Marek Šindelka
Preliminary Examination
Předběžná ohledání
Petr Pazdera Payne
Angels of the Everyday
Andělé všedního dne
Michal Viewegh
Mummy Mill
Mlýn na mumie
Petr Stančík
A Contribution to the History of Joy
Příspěvek k dějinám radosti
Radka Denemarková
Memories of a Village Dance
Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku
Jiří Hájíček
Let Everything Reach its Place
Každá věc ať dospěje na své místo
Sylvie Richterová
Adventures at a Spa
Lázeňské dobrodružství
Roman Ráž