Jaroslaw Malicki

Polonista, bohemista. Vystudoval polonistiku a český jazyk a kulturu na Vratislavské univerzitě. Pracoval na středních školách a ve vratislavském Centru slezských a bohemistických výzkumů, v letech 1996-1999 a 2006-2007 působil v Praze, nejprve jako lektor polštiny na FF UK, pak jako stipendista Open Society Foundations a přednášející v rámci programu CEEPUS. Od roku 2000 je zaměstnán v Bohemistickém semináři Ústavu slovanské filologie na Vratislavské univerzitě, kde vyučuje bohemistické předměty. Jako diachronně orientovaný jazykovědec se zabývá vlivy češtiny v dávném Slezsku a v Polsku i dalšími bohemikálními motivy společenské komunikace ve Slezsku, a také historickou toponomastikou slezsko-českého a slezsko-moravského pohraničí. Vydal knižně práci Nazwy miejscowe Śląska w języku czeskim (Wrocław 2002), je autorem řady článků publikovaných v časopisech a sbornících, spoluautorem několika kolektivních monografií. Překládá odborné a publicistické texty, publikoval též překlady české poezie a umělecké prózy (mj. J. Topol, P. Motýl, V. Effenberger). V letech 2001-2014 byl členem poroty překladatelské soutěže pořádané Velvyslanectvím České republiky ve Varšavě. Zúčastnil se několika Bohemistických seminářů, pořádaných Obcí spisovatelů a Ministerstvem kultury České republiky.

Email
jaroslaw.malicki@uwr.edu.pl
Jazyk
Polština