Lenka Froulíková

Vysokoškolská pedagožka českého jazyka a literatury, historie, kultury a reálií České republiky, Slovenské republiky a střední Evropy na Fakultě humanitních studi (UFR Umění, literatur a jazyků) a v Evropském univerzitním středisku (CEU) Lotrinské univerzity v Nancy. Pracuje jako vedoucí výuky českého jazyka a reálií na univerzitě. Členka vědeckovýzkumné skupiny CERCLE (Středisko výzkumu kultur a literatur zemí střední a východní Evropy na Lotrinské univerzitě). Mezi její překladová díla patří např: s Marie-France Louis z francouzštiny do češtiny a z češtiny do francouzštiny: Henri Matisse. Dopisy/Lettres. KGVU, Zlín 2017; s Marie-France Louis z češtiny do francouzštiny: Milena Štráfeldová, Zde se záhy zšeří. Ici ça s’assombrit de bonne heure, Romarin – Les Amis de Bohuslav Reynek et de Suzanne Renaud; s Marie-France Louis z češtiny do francouzštiny: Jiří Šerých, Už je to dávno. Cela fait déjà longtemps, Romarin – Les Amis de Bohuslav Reynek et de Suzanne Renaud, 2012; se Stanislasem Markiewiczem z češtiny do francouzštiny: Jan Skácel, Na koni páv a smrt a moruše. À cheval le paon et la mort et le mûrier, Bonaventura, Praha 2010; Annick Auzimour, Pohledy z Dauphiné. Regards du Dauphiné. In: Bohuslav Reynek, Pieta v loďce. Pietà dans la barque, Památník národního písemnictví, Praha 2002 – Cena Ministerstva kultury České republiky; Nejkrásnější česká kniha roku.

Email
lenka.froulikova@univ-lorraine.fr
Jazyk
Francouzština