Peter Zusi

Přednáší bohemistiku a komparatistiku na University College London, School of Slavonic and East European Studies. Zabývá se zvláště česko-německými kulturními styky během 19. a 20. století. Publikoval řadu studií o české meziválečné avantgardě a o spisovatelích jako Kafka, Rilke nebo Weiner nebo stati ze středoevropské estetiky od Herdera po Benjamina. V současnosti je ředitelem UCL FRINGE Centre for the Study of Social and Cultural Complexity. Bakalářské studium vystudoval na Yale, magisterské a doktorandské pak na Univerzitě v Chicagu.

Email
p.zusi@ucl.ac.uk
Jazyk
Angličtina