Jiří Kejř

Jan Hus známý i neznámý

Jan Hus známý i neznámý
Karolinum, 2015, 152 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Biografie, Ostatní, Próza

Jiří Kejř vypráví čtivou formou příběh života mistra Jana Husa, zvláštní pozornost zaměřuje na průběh a okolnosti jeho procesu na kostnickém koncilu. Shrnuje tak své dlouholeté bádání, které této klíčové osobnosti našich dějin věnoval. Kejř ve dvanácti kapitolách své knihy vysvětluje a uvádí na pravou míru nepřesná či zavádějící tvrzení, která se objevují v bohaté odborné i popularizující husovské literatuře. Usiluje porozumět složité osobnosti Jana Husa, vysvětlit pohnutky jeho jednání, proniknout do jeho myšlenkového světa. Přestože autor pokládá tuto knihu za pouhý zlomek díla, jež by mělo o osobnosti Husova formátu vzniknout, lze ji právem považovat nikoli za fragment, ale za koncentrovaný, hodnotný extrakt zamýšlené, ale nerealizované obsáhlé monografie.

(2. vydání)

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Karolinum
Rok: 2015
Počet stran: 152
Žánr: Biografie, Ostatní, Próza