Ondřej Sládek

Jan Mukařovský

Jan Mukařovský
Host, 2015, 483 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Esej, Literární věda, Ostatní

Dílo Jana Mukařovského patří právem do zlatého fondu české, ale i světové literární vědy a estetiky. Nutnost nově kriticky analyzovat a zhodnotit přínos jeho strukturálních koncepcí, ale i pozdějších prací, kdy se veřejně distancoval od strukturalismu, je nasnadě.

Cílem monografie je přiblížit život a dílo Jana Mukařovského v širším kontextu domácí i zahraniční literární vědy a estetiky. Vykreslen je nejen Mukařovského život a formování jeho vědecké dráhy, nýbrž také osobní vztahy a jeho společenské a politické aktivity. Ústřední část práce je věnována analýzám základních principů Mukařovského strukturální poetiky a estetiky.

Jazyk: Čeština
Místo: Brno
Nakladatelství: Host
Rok: 2015
Počet stran: 483
Žánr: Esej, Literární věda, Ostatní