Moře
Triáda, 2010, 100 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Poezie
Kontakty
E: kolmacka@sendme.cz

Nová, v pořadí třetí básnická sbírka básníka a spisovatele (* 1962), nazvaná Moře, obsahuje zhruba 90 básní, rozčleněných do pěti oddílů – Nezvěstný, Kodrcá Velký vůz, Moře, Slyšíš? a Řvou lvi. Oddíly Kodrcá Velký vůz a Slyšíš? představují básnické cykly, básně sepjaté opakujícími se „refrény“ (refrénem je i samotný motiv moře, objevující se průběžně ve všech oddílech).

Kolmačkova poezie i próza je vysoce hodnocena v kontextu současné české literatury (román Stopy za obzor byl mj. nominován na Státní cenu), v nejnovější básnické sbírce se autor pokouší navázat na svá předchozí díla, zároveň však utváří svou poetiku novým způsobem. Sevřená, lapidární výpověď je v daleko menší míře vázána na rým a „lyrický záznam“, více se akcentuje „příběhovost“ a jednotné velké téma (moře jako obraz světa za koncem vesnice, jako obraz nejistoty, živelnosti a zároveň životadárného pohybu).

 

(Nakladatelství Triáda)

 

Recenze

Recenze Ondřeje Horáka (Hospodářské noviny, 31. 7. 2010)

Recenze Vojtěcha Probsta (Literární noviny, 37/2010)

Recenze Jana Štolby (A2, 24/2010)

Recenze Kláry Soukupové (Host, 9/2010)

Recenze Zdeňka Volfa (Tvar, 20/2010)

Recenze Miroslava Chocholatého (Tvar, 20/2010)

Recenze Karla Theina (Lidové noviny, 18. 12. 2010)

Recenze Tomáše Kaválka Vystaveni dálce (Psí víno, 54/2010)

Recenze Karla Theina K Moři Pavla Kolmačky (Souvislosti, 1/2011)

Recenze Anety Hauznerové Trojí básnický prostor (Souvislosti, 2/2011)

Recenze Jiřího Zizlera Bagately o loňských nejlepších českých básních, Kolmačkově Moři, výboru ze Sešitů, knižním veletrhu a Dagmar Černé z Hustopečí u Brna (Souvislosti, 2/2011)

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Triáda
Rok: 2010
Počet stran: 100
Žánr: Poezie