Nový projekt Českých center pro podporu exportu českých kulturních a kreativních průmyslů

Webový portál CzechPlatform nabízí otevřené prostředí pro mapování aktivit spojených s českou zahraniční prezentací.

Zprávy

CzechPlatform.obr.

Hlavní cíle projektu CzechPlatform:

• vytvořit prostředí pro mapování aktivit českých kulturních a kreativních průmyslů v zahraničí realizovaných ze státních i soukromých zdrojů

• nabídnout prostor pro vzájemnou spolupráci, koordinaci a zefektivnění české zahraniční prezentace

• poskytnout bezplatně službu českým aktérům, kteří se prezentují ve světě a chtějí, aby se o jejich aktivitách vědělo

• vyvinout komplexní nástroj pro zpětnou vazbu prezentace v zahraničí, statistické údaje, plánování, hodnocení

Nová platforma je určena pro ministerstva, státní instituce, VŠ, umělecké agentury, kurátory, organizátory festivalů, ale také pro nezávislé umělce, vědce a další zájemce.

Česká centra mohou bezplatně nabídnout informační servis v celé síti svých 22 poboček ve světě, a to prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, e-newsletterů i svých osobních kontaktů.

Více na www.czechplatform.cz

CzechLit