Otevřená výzva: autorská stipendia Českého literárního centra

Stipendia pro české autorky a autory v celkové výši 1 520 000 Kč

CLC-MZK logo

České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně (MZK), vypisuje z pověření Ministerstva kultury ČR a na základě společné iniciativy s Asociací spisovatelů stipendia pro autorky a autory z České republiky ve výši 1 520 000 Kč. Podpoří tak jejich tvůrčí psaní v domácím prostředí v čase pandemie, kdy jsou rušeny rezidenční pobyty, autorská čtení a vystoupení na mezinárodních festivalech a veletrzích.

„Iniciativu Asociace spisovatelů jsme velmi přivítali a ceníme si i vstřícnosti ministerstva kultury. České literární centrum tím může již podruhé během pandemie podpořit domácí autorky a autory v jejich složité situaci. Výše stipendií se oproti těm loňským ztrojnásobila a nově jsme mezi žánry zařadili drama,“ uvedl Martin Krafl, pověřený řízením Českého literárního centra.

Česky píšící autor může požádat o dvouměsíční stipendium v celkové výši 40.000 Kč. Stipendium mu bude proplaceno jednorázově a může ho čerpat v měsících červen, červenec nebo srpen, má tedy dva konkrétní měsíce na výběr. Uchazeči o stipendia mohou žádosti zasílat v rámci pěti žánrových sekcí: umělecká próza, poezie, komiks, literatura pro děti a mládež, drama. Žádosti posoudí odborní spolupracovníci ČLC. Celkem ČLC podpoří 38 stipendistů.

Pro udělení stipendia platí následující podmínky:

  1. povinnou součástí žádosti o stipendium je vyplněný formulář, kde žadatel, mimo jiné, popíše literární projekt, na kterém bude po dobu stipendia pracovat (max. 500 slov). Doporučenou součástí žádosti je ukázka daného projektu v rozsahu dvou normostran, popř. tří až čtyř panelů či ilustrací. Dokumenty žadatel pošle elektronicky na adresu residencies@czechlit.cz;
  2. hlásit se mohou jen autoři, kteří neobdrželi autorské stipendium ČLC v roce 2020;
  3. autor musí mít v době podání žádosti alespoň jednu publikovanou knihu,
    resp. nastudovanou jednu hru v profesionálním divadle;
  4. každý autor může žádat o stipendium jen v jedné z pěti žánrových sekcí;
  5. vybraní žadatelé nesmí v období, za které jim bude vyplaceno autorské stipendium od ČLC, pobírat zároveň i finanční prostředky z programu přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením covidu, ani mít jiný příjem od státu poskytovaný v souvislosti s pandemií.

Autoři, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC / MZK k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu roku 2022 v Česku či zahraničí. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor v rámci stipendia pracoval, být v tiráži opatřena poznámkou „Publikace vznikla s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, v rámci autorského stipendijního programu 2021.”

Nejzazší termín pro zaslání elektronických žádostí: pondělí 17. května 2021, 12.00 hod.

 

Složení komise, jež bude žádosti posuzovat:

Eva Klíčová + Petr. A. Bílek / umělecká próza
Blanka Činátlová + Jana Čeňková / literatura pro děti a mládež
Pavel Kořínek + Martin Foret / komiks
Olga Stehlíková + Michal Jareš / poezie
Petr Christov + Michal Zahálka / drama
Martin Krafl / předseda

 

Ke stažení

Přihlašovací formulář

CzechLit