Povídka Jany Šrámkové v antologii evropských povídek pro děti

Příběh Jany Šrámkové je součástí antologie Quest: Stories of Journeys from around Europe from the Aarhus 39.

Zprávy

Aarhus-39-quest

Téměř třísetstránková antologie 17 příběhů pro děti od mnoha evropských autorů Aarhus 39 a obsahuje texty původně psané například v baskičtině, islandštině – a také češtině. Představitelkou naší tvorby pro děti je Jana Šrámková. Její povídku Dagesh and Mappiq Are Friends přeložil do angličtiny Alex Zucker.

Dvousvazková kolekce Aarhus 39 se zaměřuje na tvorbu mladých prozaiků a příspěvky pro ni vybírali oblíbení autoři dětských knih: Matt Haig (UK), Kim Fupz Aakeson (Dánsko) a Ana Cristina Herreros (Španělsko). Vybrali 39 spisovatelů mladších 40 let a zadali jim téma „cesta“. Příběhy provázejí četné ilustrace nejrůznějších evropských výtvarníků.

CzechLit