Výsledky žádostí o letní rezidenční pobyty v Broumově

Komise mobility podpořila projekty šesti autorů.

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, přijalo k 28. únoru 2021 celkem 31 žádostí o měsíční rezidenční pobyt v Klášteře Broumov na období červen – srpen 2021. O rezidenční pobyt se mohli ucházet básnířky / básníci, ilustrátorky / ilustrátoři a tvůrkyně / tvůrci komiksu, autorky / autoři v oblasti prózy, poezie, literatury pro děti a mládež, komiksu, literatury faktu i dalších žánrů.

Komise mobility podpořila projekty Marka Bergera, Dory Kaprálové, Marka Šindelky, Dagmar Urbánkové a autorské dvojice Kláry Smolíkové a Lukáše Vavrečky.

Rezidenční program zaštiťuje České literární centrum ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov.

 

Komise mobility ČLC:

Tomáš Glanc, předseda komise
Christina Frankenberg
Martin Krafl
Radim Kopáč
Jan Lukavec
Jitka Nešporová
Stanislav Škoda

CzechLit