Martin Langer

Martin Langer

Scénárista, režisér, fotograf, cestovatel a básník. Držitel Ceny Jiřího Ortena za rok 2002. Autor tří desítek dokumentárních filmů a portrétů spisovatelů. Narodil se 18. července 1972 ve Varnsdorfu. Pracoval jako sládek v pivovaru, autor textů v reklamě, myč nádobí či knihkupec.


Název Nakladatelství Rok Vybrané vydané překlady Ocenění
Stará gesta Dybbuk 2009
Cesta kolem Labyrint 2007
Hlásky Dybbuk 2006
Pití octa Host 2001  2002 Cena Jiřího Ortena
Průsmyky Host 1997
Já nezemřu zcela Protis 1996
Animální evangelium Mladá fronta 1992
Palác schizofreniků Pražská imaginace 1990
Cesta kolem
Cesta kolem
Pití octa
Pití octa
Průsmyky
Průsmyky
Já nezemřu zcela
Já nezemřu zcela
Animální evangelium
Animální evangelium
Palác schizofreniků
Palác schizofreniků
Cena Rok Země
Cena Jiřího Ortena 2002 Česká republika
Z recenzí
V bolestném zápasu, v němž se snaží hloubit cosi podstatného, se stává Langer solitérem. Své bytostní nasazení zpřítomňuje v neexhibující, z nitra tlumené, přesvědčivé poezii.
—Wanda Heinrichová
iLiteratura

Debutoval sbírkou Palác schizofreniků (Pražská imaginace 1990), básně v ní obsažené psal v patnácti či šestnácti letech a sám o knize mluví jako o „diagnóze adolescenta“. O dva roky později vydal Animální evangelium (Mladá fronta, 1992) a soubor Já nezemřu zcela (Protis, 1996). „Nikde nejde o hru, o sentiment, laškování se slovy, všude jde o zkratkovitou a úpornou přesnost pojmenování. Pojmenování i iracionality a absurdnosti světa: brousení kosy sněhem,“ napsal Jiří Staněk o další Langerově sbírce Průsmyky (Host, 1997). O čtyři roky později mu rovněž v Hostu vyšla sbírka Pití octa (Host, 2001), za niž byl o rok později vyznamenaný Cenou Jiřího Ortena. „Je to poezie množství existenciálních otázek, pátrajících po smyslu bytí v odlidštěném světě a zároveň osobitá výpověď básníka snažící se upozornit na ty hodnoty, které neztratily svůj význam ani v proudu času. Sbírkou však prostupuje ještě jedna, pro Langrovu tvorbu zásadní otázka. Jak donutit jazyk, aby „vyjádřil nevyjádřitelné“, aby umožnil nahlédnout za klamnou hranici smyslových vjemů?“ ptá se v recenzi v časopise Host Miroslav Chocholatý. Langer je v Pití octa existenciální, otevírá osobní mýty, noří se do rodinných vzpomínek. „Zapálili jsme si omamnou cigaretu / a zabíjeli se smyšlenkami / Uprostřed Dušiček / my dva neživí / tančili tance nenávisti.

Sbírka Hlásky (Dybbuk, 2007) ilustrovaná Adrienou Šimotovou je plná pesimistické poetiky a ostrých hran slov. Stará gesta (Dybbuk, 2009) pak neúprosně míří ke smrti, byť rámované touhou po tom, aby svět měl svůj smysl: „Nejsme dobrými lidmi / ani zlými bohy / něco mezi nesmírnými boky / Vesmíš!“ Langer je zastoupený v desítce básnických antologií, publikuje v časopisech, a to jak básně, tak fotografie. Natočil dokument Kremličkiana, Léto s básníkem Vítem Kremličkou. A řadu portrétů český literátů včetně Václava Kahudy, Marky Míkové, Bohumily Grögerové, Martina Reinera nebo Lubomíra Typlta.

Ukázka

Alan Ginsberg se zeptal
Ezry Pounda
Vy nebo Cantos nebo já?
a Pound mu odpověděl
Svůj plátek růže uchovej,
až uplyne čas růží.

—Já nezemřu zcela (Protis, 1996)
Z ocenění
 2002 Cena Jiřího Ortena