Rezidentka ČLC: Bulharští bohemisté jsou nejaktivnější překladatelé české prózy

Rozhovor s rezidentkou Českého literárního centra, sekce MZK, bohemistkou Dimanou Ivanovou

Rozhovory

Dimana Ivanova

Dimana Ivanova

Do Prahy jste přijela na rezidenční pobyt ČLC, abyste zde pracovala na překladech současné české poezie do bulharštiny. Můžete přiblížit svůj rezidenční projekt v bytě po Foglarovi?

Ano, jsem moc vděčná ČLC, které mi poskytlo třítýdenní rezidenční zázemí v Praze, abych pracovala na překladatelském projektu Antologie současné české poesie v bulharštině. V roce 2000 v Sofii ve vydavatelství Matom vyšla poslední celá antologie české poesie v bulharštině v překladu už zesnulého Dimitra Stefanova. V této antologii byli zařazeni básníci jako Petr Bezruč, Josef Hora, Jiří Wolker a někteří z tehdejší současné básnické generace, například Jana Štroblová a Jiří Žáček. Od té doby se překládaly (hlavně Dimitrem Stefanovem) celé sbírky některých současných českých básníků, mimo jiné právě Jany Štroblové, Jiřího Žáčka, Bronislavy Volkové aj. Byli to především básníci z dnešní už starší generace. Já jsem přeložila básnickou sbírku Velká biskupovská noc Terezy Riedlbauchové, která vyšla v roce 2011 v nakladatelství Žanet-45…

… ale nyní je rok 2019 a soudobá tvůrčí básnická generace je považována za výraznou.

Sleduji současnou českou poesii. Je velká řada zajímavých současných českých autorů a chtěla jsem zaplnit už existující mezeru ve vydávání aktuální české poesie v bulharštině. O té mezeře jsem se už dávno zmínila v rozhovoru s jednou studentkou bohemistkou, která dělala magisterskou diplomovou práci v oblasti překladu. Vím, že jsem si zase dala dost těžký úkol, ale chci udělat antologii současné české poesie, do které zařazuji velkou řadu autorů (jak mužů, tak žen), kteří debutovali v posledních 30 letech. Bude to těžké, protože budu muset udělat nějaký výběr z té velké řady dobrých autorů, maximálně 30 básníků.

Jak je na tom česká poezie v Bulharsku obecně – existuje v překladu do bulharštiny kromě té vámi zmíněné skutečně jediná antologie české poezie, a to poezie 19. století?

Ano, poslední celá antologie, která existuje, je z roku 2000, jmenuje se Smetalo na ljubovta. Jsou tam ale právě i básníci jako Jana Štroblová a Jiří Žáček, takže se nejedná pouze o sborník básní z 19. století. Je to tatáž antologie, o které jsem mluvila v úvodu. Dokonce jsou přeloženi i někteří autoři z tehdejší střední generace, žijící a tvořící dodnes. Před Dimitrem Stefanovem vznikaly ještě další překlady, zmíním se o antologii českých a slovenských autorů z roku 1971, která vyšla v nakladatelství Narodna kultura v Sofii a sestavili ji Vatjo Rakovski, Grigor Lenkov, Dimiter Stefanov a Penčo Simov. Byli v ní zařazeni autoři 19. a 20. století: od Karla Hynka Máchy až po Miroslava Floriana. Jsou i další výbory z české poezie, nikoli ale z té současné.

Překládají se čeští básníci ve výborech, nebo po sbírkách, pokud vůbec? Jak je na tom česká próza: oblíbili si bulharští čtenáři české spisovatele současnosti, čtou se české romány?

Ano, někteří čeští básníci se skutečně překládali ve výborech. Naposledy vyšel krásný výbor z tvorby K. H. Máchy. Poesii přeložila známá bohemistka, doc. Žoržeta Čolakova, a Máchovu prózu doc. Anželina Penčeva. Celé sbírky českých básníků také vyšly, i když ne hojné.

S prózou, řekla bych, je situace o mnoho lepší. Zaprvé se na ni soustřeďuje větší množství překladatelů, někteří z nich už byli také na pobytech ČLC. Jsou to například Anželina Penčeva, Vasil Samokovliev, Dobromir Grigorov, Vladimir Penčev, Krasimir Prodanov, Denitca Dabiževa, Radost Železarova, Jordanka Trifonova, Margarita Rumenova a jiní. Já nesleduji všechno, co vyšlo z kategorie české prózy, protože je známo, že právě bulharští bohemisté jsou nejaktivnější překladatelé české prózy a je toho hodně, co se v posledních letech přeložilo. Jen se zmíním, že bulharští čtenáři už mají k dispozici například všecky romány Milana Kundery. O klasických autorech 19. a 20. století netřeba mluvit, většina z jejich tvorby už také byla přeložena do bulharštiny. Naposledy vyšly překlady Ludvíka Vaculíka, Jiřího Kratochvila, Martina Reinera, Martina Ryšavého, Markéty Pilátové, Radky Denemarkové, Michala Viewegha, a dokonce i mladého Marka Šindelky. Bulharští bohemisté jsou skutečně aktivní překladatelé – a ani nestíhám všecko sledovat.

Jste vystudovaná bohemistka, doktorát jste absolvovala na Karlově univerzitě. Na co se zaměřovala vaše disertační práce a čemu se věnujete od té doby?

Doktorát na Ústavu komparatistiky Univerzity Karlovy v Praze jsem dokončila v roce 2011. Úspěšně obhájená disertační práce byla zaměřená na komparativní analýzu poesie modernismu ve třech literaturách – české, bulharské a francouzské. Práce se zaměřovala na stylizace lyrického subjektu ve srovnávacím aspektu a pak tyto stylizace zkoumala v souvislosti se sexualitou a náboženstvím. Na práci byly opravdu dobré ohlasy, a dokonce i recenze oponentů. I dodnes, když ji čtu, si myslím, že je stále zajímavá a aktuální. Části z ní vyšly v českých a bulharských periodikách – v časopise Kontexty v Brně, Homo Bohemicus v Sofii a jiných.

Věnujete se také pedagogické činnosti, například s novou generací bulharských bohemistů?

Od r. 2012 učím na různých středních školách – nejprve to bylo na Slovensku a v posledních letech i v Anglii. A samozřejmě píšu vlastní poesii a překládám. Zúčastňuji se různých básnických akcí a festivalů po celém světě a sama jsem také organizovala v Bulharsku, na Slovensku, v Česku a v Anglii setkání a čtení s různými autory z celého světa – z Česka, Slovenska, ale i z Kanady a Latinské Ameriky.

Přejeme příjemný a plodný pobyt v Praze.

CzechLit