Kontakty

České literární centrum
Národní dům
nám. Míru 9
120 00 Praha 2

E: info@czechlit.cz
T: +420 770 134 755

Vedoucí pověřený řízením ČLC do června 2020
Martin Krafl
E: Martin.Krafl@mzk.cz

Koordinátor
Ondřej Buddeus
E: Ondrej.Buddeus@czechlit.cz

Koordinátorka mezinárodní spolupráce
Michala Čičváková
E: Michala.Cicvakova@czechlit.cz

Koordinátorka mezinárodní spolupráce
Sára Vybíralová
E: Sara.Vybiralova@czechlit.cz

Editor portálu CzechLit.cz, koordinátor
Jan Zikmund
E: Jan.Zikmund@czechlit.cz

Administrativní podpora, koordinátorka
Alžběta Zmrzlíková
E: Alzbeta.Zmrzlikova@czechlit.cz

Rezidence
E:
residencies@czechlit.cz

 

Externí spolupracovnice

Redaktorka Czechlit.cz

Olga Stehlíková
E: Olga.Stehlikova@czechlit.cz