Tým

Martin KraflVedoucí
Martin Krafl

Agenda: nadnárodní projekty a prezentace ČR na knižních veletrzích

Programový koordinátor prezentace ČR jako hostující země na Lipském knižním veletrhu 2019 a Českého roku kultury v Lipsku (říjen 2018-listopad 2019; Moravská zemská knihovna Brno a Ministerstvo kultury ČR). Od října 2007 do března 2017 v diplomatických službách ČR. Pracoval pro Česká centra – od října 2007 do června 2011 byl ředitelem Českého centra v Berlíně, od ledna 2012 do března 2017 ředitelem Českého centra Vídeň s působností pro Rakousko a Švýcarsko a od června 2014 do září 2016 prezidentem rakouského sdružení kulturních institutů evropských zemí EUNIC Austria. V roce 2016 byl poradcem EUNIC GLOBAL v Bruselu v rámci expertní skupiny pro evropské clustery. V předchozích letech pracoval mj. pro prezidenta ČR Václava Havla a působil v médiích (Česká televize, Český rozhlas, RTL atd.).

E: Martin.Krafl@mzk.cz

 

Misa fotka_2910x2910Koordinátorka mezinárodní spolupráce
Michala Čičváková

Agenda: německojazyčná oblast, program autorské mobility

Vystudovala němčinu a dějiny umění v Brně, absolvovala zahraniční stáže v Německu a Rakousku. Pracovala řadu let jako koordinátorka mezinárodní spolupráce, realizovala evropské projekty v oblasti vzdělávání, působila jako překladatelka a lektorka jazyků.

E: Michala.Cicvakova@czechlit.cz

 

Honza fotka_2821x2821Editor portálu CzechLit.cz, koordinátor
Jan Zikmund

Agenda: anglickojazyčná oblast, Cena Susanny Roth

Vystudoval anglistiku a amerikanistiku na FF UK. Absolvoval dva studijní pobyty v Anglii. Dříve pracoval v médiích jako sportovní reportér. Je redaktorem anglickojazyčného literárního magazínu B O D Y (bodyliterature.com) a příležitostně přispívá i do českých literárních časopisů.

E: Jan.Zikmund@czechlit.cz

 

Katka Ch 1_1488x1488Administrativní podpora, koordinátorka
Kateřina Chromková

Agenda: španělskojazyčná a lusofonní oblast, rezidenční programy ČLC

Studovala filmovou vědu, literaturu a překladatelství španělského jazyka na FF MU v Brně. Během studií pobývala v andaluských městech Almería a Málaga. V minulých letech pracovala v Národním filmovém archivu v Praze. Spolupracovala s několika filmovými festivaly a příležitostně se věnuje překladu divadelních her.

E: Katerina.Chromkova@czechlit.cz

 

Sára VybíralováKoordinátorka mezinárodní spolupráce
Sára Vybíralová

Agenda: francouzskojazyčná oblast

Vystudovala francouzštinu a historii na Filozofické fakultě v Praze, na studium navázala doktorátem pod dvojím vedením v Praze a Paříži. Píše prózu, překládá z francouzštiny, příležitostně spolupracuje s literárními časopisy. Doposud pracovala jako nakladatelská redaktorka.

E: Sara.Vybiralova@czechlit.cz

 

Kateřina VytiskováAdministrativní podpora
Kateřina Vytisková

Agenda: administrativa

Studovala francouzštinu a lingvistiku na FF UK v Praze, absolvovala studijní pobyt v Paříži. Má zkušenosti s prací v mezinárodním prostředí, pracovala jako koordinátorka simultánního tlumočení na zahraničních konferencích. Věnuje se také překladům a korekturám.

E: Katerina.Vytiskova@czechlit.cz