Tým

Vedoucí pověřený řízením ČLC do června 2020
Martin Krafl

Programový koordinátor prezentace ČR jako hostující země na Lipském knižním veletrhu 2019 a Českého roku kultury v Lipsku (říjen 2018-listopad 2019; Moravská zemská knihovna Brno a Ministerstvo kultury ČR).

Od října 2007 do března 2017 v diplomatických službách ČR. Pracoval pro Česká centra – od října 2007 do června 2011 byl ředitelem Českého centra v Berlíně, od ledna 2012 do března 2017 ředitelem Českého centra Vídeň s působností pro Rakousko a Švýcarsko a od června 2014 do září 2016 prezidentem rakouského sdružení kulturních institutů evropských zemí EUNIC Austria. V roce 2016 byl poradcem EUNIC GLOBAL v Bruselu v rámci expertní skupiny pro evropské clustery. V předchozích letech pracoval mj. pro prezidenta ČR Václava Havla a působil v médiích (Česká televize, Český rozhlas, RTL atd.).

E: Martin.Krafl@mzk.cz

 

ondrejbuddeus_foto_Z_Lazarova bwKoordinátor mezinárodní spolupráce
Ondřej Buddeus

Překladatel, redaktor, editor a někdejší šéfredaktor literárního časopisu, dlouholetý kulturní organizátor a autor. Absolvoval skandinavistiku (norština) a překladatelství (němčina), pobýval na zahraničních stážích především v Norsku a Německu. Spolupracoval s řadou kulturních organizací v ČR a napříč Evropou.

E: Ondrej.Buddeus@czechlit.cz

 

Koordinátorka mezinárodní spolupráce
Michala Čičváková

Agenda: německojazyčná oblast, program autorské mobility

Vystudovala němčinu a dějiny umění v Brně, absolvovala zahraniční stáže v Německu a Rakousku. Pracovala řadu let jako koordinátorka mezinárodní spolupráce, realizovala evropské projekty v oblasti vzdělávání, působila jako překladatelka a lektorka jazyků.

E: Michala.Cicvakova@czechlit.cz

 

Sara webKoordinátorka mezinárodní spolupráce
Sára Vybíralová

Agenda: francouzskojazyčná oblast

Vystudovala francouzštinu a historii na Filosofické fakultě v Praze, na studium navázala doktorátem pod dvojím vedením v Praze a Paříži. Píše prózu, překládá z francouzštiny, příležitostně spolupracuje s literárními časopisy. Doposud pracovala jako nakladatelská redaktorka.

E: Sara.Vybiralova@czechlit.cz

 

Editor portálu CzechLit.cz, koordinátor
Jan Zikmund

Agenda: anglickojazyčná oblast

Vystudoval anglistiku a amerikanistu na FF UK, v současné době dokončuje magisterské studium na Ústavu anglofonních literatur a kultur. Absolvoval dva studijní pobyty v Anglii. Dříve pracoval v médiích jako sportovní reportér. Je redaktorem anglojazyčného literárního magazínu.

E: Jan.Zikmund@czechlit.cz

 

Administrativní podpora, koordinátorka
Alžběta Zmrzlíková

Agenda: španělskojazyčná a lusofonní oblast, rezidenční programy ČLC

Vystudovala španělštinu a portugalštinu na FF UK v Praze. Během studia absolvovala studijní pobyty v Lisabonu a Granadě. V letech 2012 až 2016 pobývala s rodinou v brazilském São Paulu. V minulosti působila na kulturním oddělení Velvyslanectví Španělska v Praze či v pražské pobočce baskické rozvojové agentury SPRI. Paralelně působila jako lektorka jazyků.

E: Alzbeta.Zmrzlikova@czechlit.cz