Tým

Vedoucí pověřený řízením ČLC
Martin Krafl

Programový koordinátor prezentace ČR jako hostující země na Lipském knižním veletrhu 2019 a Českého roku kultury v Lipsku (říjen 2018-listopad 2019; Moravská zemská knihovna Brno a Ministerstvo kultury ČR).

Od října 2007 do března 2017 v diplomatických službách ČR. Pracoval pro Česká centra – od října 2007 do června 2011 byl ředitelem Českého centra v Berlíně, od ledna 2012 do března 2017 ředitelem Českého centra Vídeň s působností pro Rakousko a Švýcarsko a od června 2014 do září 2016 prezidentem rakouského sdružení kulturních institutů evropských zemí EUNIC Austria. V roce 2016 byl poradcem EUNIC GLOBAL v Bruselu v rámci expertní skupiny pro evropské clustery. V předchozích letech pracoval mj. pro prezidenta ČR Václava Havla a působil v médiích (Česká televize, Český rozhlas, RTL atd.).

E: Martin.Krafl@mzk.cz

 

Koordinátorka mezinárodní spolupráce
Michala Čičváková

Agenda: německojazyčná oblast, program autorské mobility

Vystudovala němčinu a dějiny umění v Brně, absolvovala zahraniční stáže v Německu a Rakousku. Pracovala řadu let jako koordinátorka mezinárodní spolupráce, realizovala evropské projekty v oblasti vzdělávání, působila jako překladatelka a lektorka jazyků.

E: Michala.Cicvakova@czechlit.cz

 

Editor portálu CzechLit.cz, koordinátor
Jan Zikmund

Agenda: anglickojazyčná oblast

Vystudoval anglistiku a amerikanistiku na FF UK, v současné době dokončuje magisterské studium na Ústavu anglofonních literatur a kultur. Absolvoval dva studijní pobyty v Anglii. Dříve pracoval v médiích jako sportovní reportér. Je redaktorem anglickojazyčného literárního magazínu B O D Y (bodyliterature.com).

E: Jan.Zikmund@czechlit.cz

 

Administrativní podpora, koordinátorka
Kateřina Chromková

Agenda: španělskojazyčná a lusofonní oblast, rezidenční programy ČLC

Studovala filmovou vědu, literaturu a překladatelství španělského jazyka na FF MU v Brně. Během studií pobývala v andaluských městech Almería a Málaga. V minulých letech pracovala v Národním filmovém archivu v Praze. Spolupracovala s několika filmovými festivaly a příležitostně se věnuje překladu divadelních her.

E: Katerina.Chromkova@czechlit.cz

 

Administrativní podpora, koordinátorka
Kateřina Vytisková

Agenda: francouzskojazyčná oblast, administrativa

Studovala francouzštinu a lingvistiku na FF UK v Praze, absolvovala studijní pobyt v Paříži. Má zkušenosti s prací v mezinárodním prostředí, pracovala jako koordinátorka simultánního tlumočení na zahraničních konferencích. Věnuje se také překladům a korekturám.

E: Katerina.Vytiskova@czechlit.cz

 

ODDĚLENÍ MZK – VELETRHY A LIPSKO 2019

PR / Public relations
Klára Přibylová

Vystudovala Marketingovou komunikaci na VŠFS v Praze a Český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Podílela se jako dobrovolník, Head of Industry Zone či člen studentské poroty na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Pracovala v oddělení Marketingu a komunikace v České televizi, Televizním studiu Brno a v Oddělení tiskovém Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

E: Klara.Pribylova@mzk.cz

 

Administrativní podpora, produkce
Silvie Hrdličková

Vystudovala britský BA (Hons) in Law and Business Management na B.I.B.S., a.s. v Brně. Pracovala na Marketingovém oddělení Moravské galerie v Brně jako Manager obchodu. Od září 2018 působí v týmu Lipsko, který zajišťoval prezentaci České republiky jako hlavní hostující zemi Lipského knižního veletrhu a Českého roku kultury v německojazyčných zemích, má na starosti administrativu a produkci.

E: Silvie.Hrdlickova@mzk.cz