Rada ČLC

Rada ČLC byla ustanovena jako poradní a konzultační orgán z předních zástupců nejširší literární obce, sdružení, spolků a organizací. Pracuje ve složení:

 • Radovan AUER (Svět knihy)
 • Miroslav BALAŠTÍK (nakladatelství a časopis Host)
 • Zbyněk FIŠER (Ústav České literatury FF MU)
 • Ivo HARÁK (Obec spisovatelů)
 • Anna HRABÁČKOVÁ (Česká centra)
 • Radim KOPÁČ (Ministerstvo kultury ČR)
 • Pavel KOŘÍNEK (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
 • Luboš MERHAUT (Institut pro studium literatury)
 • Petr MINAŘÍK (Měsíc autorského čtení)
 • Vladimír PAPOUŠEK (Katedra bohemistiky Jihočeské univerzity)
 • Jitka SRBOVÁ (Asociace spisovatelů)
 • Blanka STÁRKOVÁ (Obec překladatelů)
 • David STECHER (Pražský literární dům autorů německého jazyka)
 • Martin VOPĚNKA (Svaz českých nakladatelů a knihkupců)
 • Jan WIENDL (Ústav literatury a komparatistiky FF UK)
 • ​Tomáš ZMEŠKAL (České centrum mezinárodního PEN Klubu)