Jaký byl rok poezie Českého literárního centra?

Videoseriály, akce v ČR i zahraničí a nové publikace

Zprávy

V červenci 2021 zorganizovalo České literární centrum česko-portugalský večer s pěti českými básníky v rámci festivalu Knihovna na vlnách. Foto: Pavel Růžička

V červenci 2021 zorganizovalo České literární centrum česko-portugalský večer s pěti českými básníky v rámci festivalu Knihovna na vlnách. Foto: Pavel Růžička

České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny, se v uplynulém roce zaměřilo na podporu české poezie. Organizovalo výjezdy básníků do zahraničí, podpořilo knižní a časopisecké publikace, pracovalo na digitálních projektech (např. seriály o české poezii pro české i zahraniční publikum) a pořádalo rezidenční pobyty pro spisovatele. Jednotlivé způsoby podpory jsou popsány níže.

 

Videoseriály

Vzhledem k pandemické situaci se ČLC zvláště v první polovině roku soustředilo na on-line aktivity a připravilo dva videoseriály, jež jsou dostupné na YouTube a Facebooku ČLC. Sedmidílný seriál Poezie v regionech prezentoval regionální literární, konkrétně zejména básnické aktivity. Samotní autoři představili zevrubně a zblízka poezii na Ostravsku, ve středních a severních Čechách, na Olomoucku, Uherskohradišťsku, Vysočině a Brněnsku.

159Desombrayterciopelo_1000x1000Druhý seriál, Česká poezie ve světě, představuje nové publikace současných českých básníků, jež nedávno vyšly v západní a jižní Evropě. Seriál se věnuje například česko-španělské antologii De sombra y terciopelo (2021), jež obsahuje básně 17 českých básnířek, či německému nakladatelství hochroth, jenž pravidelně vydává českou poezii v německém překladu. Díl zaměřený na anglosaskou oblast, kde v uplynulých dvou letech vyšly překlady knih Terezy Riedlbauchové, Kateřiny Rudčenkové a Milana Děžinského, měl premiéru na skotském festivalu StAnza.

ČLC neopomnělo ani slam poetry – na YouTube a Facebooku jsou dostupné záznamy z vystoupení předních českých slamerů, které doprovází souhrnný článek o fenoménu slam poetry z pera Tomáše Kůse.

 

Účast básníků na zahraničních akcích

Zevnitř, BorkovecČeské básnické sbírky, jež se dočkaly vydání v zahraničí, České literární centrum propagovalo i dalšími způsoby. Především spolupořádalo a finančně podpořilo cesty básníků na zahraniční festivaly a veletrhy, kde měli možnost své nové knihy uvést.

A Secret Life coverVe Slovinsku vyšel výbor z díla Petru Borkovcovi, který spolu s Olgou Stehlíkovou vystoupil na mezinárodním festivalu Days of Poetry and Wine.

Milan Děžinský představil mj. u příležitosti hostování ČR na mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě polský překlad své sbírky Obcházení ostrova a absolvoval tour po třech městech v Anglii a ve Skotsku, kde četl ze sbírky Tajný život v anglickém překladu.

 

Aktivity v ČR

České literární centrum se nesoustředilo pouze na zahraničí, ale působilo rovněž v tuzemsku. Pěti básníkům a básnířkám například poskytlo několikatýdenní rezidenční pobyty v Broumově a Horní Plané. ČLC finančně podpořilo autorská vystoupení v rámci mezinárodních festivalů poezie Prague Microfestival a Den poezie. Mimoto zorganizovalo česko-portugalský večer s pěti českými básníky v rámci festivalu Knihovna na vlnách a debatu o nových zahraničních antologiích české poezie na veletrhu Svět knihy.

 

Publikace

České literární centrum v uplynulém roce podnítilo a financovalo vznik českého čísla v barcelonském literárním měsíčníku Quimera. Revista de Literatura. Tematické číslo kromě úryvků z prozaických knih, článků a rozhovoru zahrnuje pestrý výběr poezie (básně sedmi současných básníků a básnířek).

Obálku časopisu navrhl český ilustrátor Jaromír 99. Foto: Pavel Růžička

Obálku časopisu navrhl český ilustrátor Jaromír 99. Foto: Pavel Růžička

ČLC publikovalo v roce 2021 na webu CzechLit šest článků o české poezii. Tereza Novická napsala přehled české poezie v anglickém překladu v uplynulých třech dekádách (článek je dostupný česky i anglicky). Na Novickou navázala Kathrin Janka textem o situaci české poezie v německojazyčné oblasti mezi lety 2010 a 2020.

Za přečtení stojí také esej Jana Škroba o nejmladší básnické generaci, článek Tomáše Kůse o slam poetry a článek o speciálním čísle francouzské revue Secousse věnovaném Petru Královi. V souvislosti s nedávným úmrtím Petra Krále se také v březnu konala on-line akce na počest tohoto básníka. Vzpomínkový večer, který zorganizovalo České centrum Paříž ve spolupráci s ČLC, moderoval Jean-Gaspard Páleníček.

V prosinci ČLC uveřejnilo přehledový článek Karla Pioreckého mapující českou poezii v letech 2010–2020. Text, jenž je dostupný jak na české, tak na anglické mutaci webu, se věnuje důležitým básnickým sbírkám, které vyšly od roku 2010.

CzechLit