Martin Vopěnka

Dům, který opouštíš

Dům, který opouštíš
Práh, 2016, 64 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Poezie
ISBN: 9788072526284
Autorská práva v zahraničí
Pražská Literární Agentura
W: http://www.praglit.de/
E: maria@sileny.de
Kontakty
W: http://www.martinvopenka.cz
E: vopenka@prah.cz

Knížku básní Martina Vopěnky tvoří dvaatřicet básní. Nikde jinde ve svém díle než v této útlé básnické sbírce a v prozaických Nebarevných vzpomínkách není autor sám tak cele a obnaženě přítomen – ve své citlivosti, zranitelnosti, lyričnosti, ale i ve vůli k reflexi a k vyslovení doby, v níž žije. To nejosobnější, rodinné, vtahy k prarodičům, rodičům, ženě a dítěti, stojí u něj hned vedle obecného, společenského, jež se snaží nejen zachytit a vyjádřit, ale i promyslet. Byl to právě skrytý a v čase se odehrávající „příběh“ těchto dvou pólů autorova vnitřního světa, co bylo vodítkem při řazení básní.

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Práh
Rok: 2016
Počet stran: 64
Žánr: Poezie
Autorská práva v zahraničí
Pražská Literární Agentura