Radek Fridrich

Linie S1

Linie S1
Perplex, 2019, 74 str.
Jazyk: Čeština, Němčina
Žánr: Beletrie, Poezie
ISBN: 9788087370230
Kontakty
E: fridrich@pf.ujep.cz

Novou, dvojjazyčnou knihu Radka Fridricha tvoří básně, krátké prózy a črty, jejichž společným jmenovatelem je železniční linka S1: regionální trať propojující české a německé příhraničí. Po letech cestování z Děčína přes Bad Schandau do Drážďan a Míšně přetvořil autor své deníkové záznamy v pestrý soubor textů, v němž se jeho lyrický subjekt pohybuje jako vnímavý básník i znuděný pasažér. Náladové, lyrizující líčení se zde potkává s věcným popisem, každodenní přepravní banalita se stává výzvou pro autorovu imaginaci. Výsledkem je kniha stylově různorodá, kompozičně však přísně organizovaná jako německá železniční doprava. Do němčiny přeložila Kristina Kallert.

Jazyk: Čeština, Němčina
Místo: Opava
Nakladatelství: Perplex
Rok: 2019
Počet stran: 74
Žánr: Beletrie, Poezie