Daniela Hodrová

Román zasvěcení

Román zasvěcení
Malvern, 2014, 336 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Literární věda
Kontakty
E: hodrova@ucl.cas.cz

Román zasvěcení, vycházející v novém rozšířeném vydání, sleduje proměny iniciačního románu od jeho počátku v antice (Zlatý osel) přes středověk (romány o svatém grálu) až do 20. století (Zámek, Červená kniha, Jméno růže) a pronikavým způsobem analyzuje jeho strukturu a esoterickou symboliku, jež se posléze ukazuje být obdobou jungovské struktury individuačního procesu a jeho archetypálních postav.

Právě těmito souvislostmi, objevovanými v literárních dílech, vlastních snech, ale třeba i v pouliční performanci, se zabývá v rozsáhlé závěrečné kapitole „Proces cum figuris“, jež ukazuje na bytostnou provázanost teoretického a románového myšlení autorky.

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Malvern
Rok: 2014
Počet stran: 336
Žánr: Literární věda