Patrik Ouředník

Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem

Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem
Torst, 2010, 280 str.
Jazyk: Čeština
Autorská práva v zahraničí
Pluh
W: http://www.pluh.org
E: info@pluh.org
Kontakty
W: http://nllg.free.fr/
E: po.nlg@laposte.net

Na půl cesty mezi autorským esejem a odbornou studií, Ouředníkova nová kniha čerpá látku stejně dobře z literatury jako z historie, filosofie či antropologie. Opět se zde setkáváme s klíčovou tematikou autora: společnost viděná prizmatem jazyka, topiky, loci communes. Od Homéra k církevním Otcům, od středověku k renesanci, od osvícenství k sociálním utopiím 19. století a k dystopiím současnosti, Ouředníkovy dějiny utopie jsou především dějinami myšlení o společnosti – a tím i západní kultury jako takové.

 

(Nakladatelství Torst)

 

Recenze

Recenze Ondřeje Nezbedy Jak se neutopit v utopiích (Respekt, 47/2010)

Recenze Radima Kopáče S Ouředníkem napříč Utopií (Týdeník Rozhlas, 3/2011)

Recenze Jana Lukavce Cesta do Nikdetína (Literární noviny, 6/2011), přetištěno 21. 2. 2011 na iLiteratuře

Recenze Evy Klíčové (Host, 2/2011)

Recenze Ondřeje Pomahače (A2, 9/2011)

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Torst
Rok: 2010
Počet stran: 280
Autorská práva v zahraničí
Pluh