O nás

Editorial

V českém jazyce nejen v Česku, ale i jinde ve světě vznikají vynikající literární díla. Malý jazyk a malá literatura, čili osud, který se ještě před pár lety mohl jevit jako nešťastný, nyní, v době prohlubující se krize evropské kultury, nabývá nových významů. Místa na periferii, jakými je i Česko, „východní okraj evropského Západu“, představují zásobníky, z nichž se mohou ozvat nové impulzy. Historicky podmíněná skepse, satirické vidění světa, jakož i staletá nutnost vnímat a rozumět dění na Východě, to vše, co lze shrnout pod pojem „Střední Evropa“, je v nové situaci nepominutelnou hodnotou; malá literatura na periferii s sebou nepřináší pouze fušerství a nedodělky, nýbrž i svojskost a příležitost nepodřizovat se komerčním tlakům. Znamená to, že v českém jazyce lze tvořit a přemýšlet svobodněji?

Chceme pomoci k tomu, aby na výše položenou otázku mohlo svoji odpověď dát co nejvíce čtenářů.

„CzechLit – Czech Literature Online“ propaguje českou literaturu. Obsah webového portálu je určen třem uživatelským skupinám – čtenářům, překladatelům a zahraničním nakladatelům. Pomocí promyšlené navigace se příslušníkům různých skupin s různými preferencemi pokoušíme nabízet jim konvenující obsahy. Česká mutace přitom není primárně určena českým uživatelům, nýbrž – stejně jako ostatní mutace – uživatelům ze zahraničí; pro české čtenáře a autory se chystáme spustit jinou platformu.

Středem našeho zájmu jsou knihy, konkrétně nově vyšlé knihy v češtině a nově vyšlé překlady. Pokud jde o autory, ti jsou rozděleni do dvou bloků – v prvním bloku jsou autoři, kteří byli vybráni redakční radou CzechLitu. Jsou to autoři, kteří podle nás tvoří současnou českou literaturu. Vybráni byli podle následujících kritérií: jde o autory, kteří podle názoru redakční rady mají schopnost zaujmout zahraničního čtenáře, dále o autory, kteří vykazují výraznou uměleckou kvalitu, no a nakonec o autory, u nichž lze mluvit o hodnotě svojskosti. To vše za předpokladu, že jde o žijící autory.

Krom přehledu knih a autorů vám nabízíme i informace o událostech souvisejících s českou literaturou, jakož i obsáhlejší „Téma měsíce“. Všechny další rubriky najdete v levém sloupci.

Projekt CzechLit je financován Ministerstvem kultury, technicky ho zajišťuje Moravská zemská knihovna. Pokud jde o obsah, jsme nezávislí na komerčních a jiných zájmech.

Pokud máte jakékoli dotazy k provozu CzechLit, neváhejte se na nás obrátit zde.

 

David Zábranský, šéfredaktor CzechLitu